Preporod ženske

 

 V pripravi za vas…

Skozi mnoga leta sem nudila čutne polnožive delavnice in retreate … ki kličejo, da bodo kmalu spet obujene.

 

Rojeva se knjiga o Meridijanski zvočni masaži s pojočimi posodami, v kateri bodo opisane številne oblike uporabe pojočih posod, kakor tudi zgodbe ljudi, ki so si s pojočo posodo izboljšali kvaliteto življenja in zdravja.

Knjiga bo izšla v letu 2016. 

GLASBENE ZGOŠČENKE so bile skozi vrsto let na voljo v slovenskih knjigarnah in preko revije “Misteriji” in dva krat razprodane. “Enost” je prejeal priznanje v Angliji, v raziskavi “Ali lahko zvok glasbene zgoščenke blagodejno vpliva na poslušalca?”.